100% duurzaam hout

Hout is een hernieuwbare grondstof. 20-137 jaar is de periode waarna bomen geoogst kunnen worden (grondstoffen als aardolie en erts hebben eeuwen nodig om tot ontwikkeling te komen). Dit betekent dus dat er binnen de gebruiksduur van een kozijn, deur, of ander houtproduct weer een nieuwe boom groeit.

Hout blijft altijd beschikbaar. Als de bossen waaruit hout wordt geoogst op een duurzame manier worden beheerd, kunnen deze bossen voorzien in een onuitputtelijke grondstof.

Hout past goed in het Cradle to Cradle principe. Hout kan, nadat het langdurig in een constructie is toegepast, worden hergebruikt in andere producten of worden ingezet als grondstof voor groene energie.

Hout heeft de gunstigste CO2 footprint. Er is geen ander bouwmateriaal dat met zo weinig energie wordt geproduceerd als hout.

Met duurzaam hout toont u uw groene hart. Zowel u, als uw kinderen, kleinkinderen en vele latere generaties, hebben groot belang bij het behoud van bossen. Door te kiezen voor duurzaam hout, worden bossen beschermd en zorgt u dat de grondstof ook in de toekomst beschikbaar blijft. Alleen door bossen een economische functie te geven en in het beheer rekening te houden met ecologische en sociale aspecten, kunnen we de bossen wereldwijd beschermen.

Neem contact op!